Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

EasyProtect Przedłużona Gwarancja

 

Przedłóżona Gwarancja


EasyProtect® to przełóżona ochrona serwisowa dedykowana dla większości sprzętu elektronicznego, komputerowego, sprzętu ogólnego użytku domowego. Ochrona jest udzielana w zakresie tożsamym z gwarancją producenta sprzętu.

Przedłużona ochrona serwisowa dotyczy sprzętu IT/Telco/Elektro, który posiada nie mniej niż 12 i nie więcej niż 60 miesięcy gwarancji producenta, importera lub sprzedającego.

Naprawy realizowane są w serwisach autoryzowanych do sumy gwarancyjnej lub następuje wymiana sprzętu za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta sklepu Partnera.

Dodatkowa ochrona serwisowa jest realizowana na warunkach tożsamych z gwarancją producenta sprzętu.

Ogólne Warunki Ochrony Serwisowej


Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ochrony Serwisowej, zwanych dalej OWOS, SQTR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50A-35 (sekcja ds. umów), należąca do Grupy Kapitałowej - SQTR LLC z siedzibą w United States of America, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000441721, NIP: 7010358988, REGON: 146392372, zwana dalej Gwarantem, zawiera z osobami fizycznymi, posiadającymi zdolność do czynności prawnych, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, nie będącymi osobami prawnymi (zwanymi Klientem), umowy w zakresie przedłużonej ochrony serwisowej sprzętu IT*Telco*Electro zakupionego w sklepach Partnerskich bądź
innych dopuszczonych przez Gwaranta punktach, dokonania zapłaty oraz wydania Klientowi Certyfikatu. 

pixel